งานถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่อาคารรักตะกนิษฐ

    

  

Blog Attachment