สหกรณ์ออมทรัพย์สวนดุสิตถวายเทียน หลอดไฟ เนื่องในวันเข้าพรรษา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร.วิไล ศรีธนางกูล ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านบริหารและกฎหมาย และประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ พร้อมด้วยสมาชิกทำบุญถวายเทียนพรรษา หลอดไฟ เครื่องสัฆทาน และปัจจัย ณ วัด เกดประยงค์-เล็ก ตั้งตรงจิต อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เนื่องในวันเข้าพรรษา
    

 

    

    

    

    

    

Blog Attachment