วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ขึ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต https://sahakorn.dusit.ac.th/wp-content/uploads/2021/03/วาระการประชุมสามัญใหญ่-สหกรณ์-2564.pdf เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ 14

totoyelle2537

05/03/2021

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 20 ครั้งที่ 13(2)/2564 รายงานผลประกอบการของปี 2563 เตรียมความพร้อมในการจัดประชุมใหญ่ประจำปี 2563 ในวัน เสาร์ ที่ 6 มีนาคม 2564 http://www.dusit.ac.th/2021/874632.html เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ 14

totoyelle2537

18/02/2021

โครงการส่งเสริมการออม เนื่องในวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2563

สหกรณ์ฯ ขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกสหกรณ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำกัด ร่วมส่งเสริมการออม เนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2563 และร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วม 1. กิจกรรมงานเดิน – วิ่ง การกุศล (มีค่าลงทะเบียนพร้อมรับเสื้อและเหรียญที่ระลึก) ณ บริเวณลานทะเลสาบเมืองทองธานี – สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดนนทบุรี- ลานทะเลสาบเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี **รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ และ 2. กิจกรรมงานสัมมนาเนื่องในวันออมแห่งชาติ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคาร IMPACT Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบรี สมาชิกที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ 18

totoyelle2537

05/10/2020

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 20 ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติปรับลดอัตรดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท ได้แก่ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญภายใต้ทุนเรือนหุ้นของตน และสามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน โดยเริ่มใช้ประกาศตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นี้ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ 19

totoyelle2537

14/09/2020

ขอเชิญชวนร่วมเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

***รับเงินสงเคราะห์เมื่อเสียชีวิตไม่น้อยกว่า 600,000 บาท *** เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ 21

Aum Gimji

15/04/2020

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำกัด จัด “กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563”

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 คณะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำกัด ร่วมเดินทางเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบของบริจาคจากสมาชิก และบุคคลภายนอก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563แก่น้องๆ มูลนิธิเด็ก “โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก” ซึ่งเป็นบ้านและโรงเรียนสำหรับเด็กด้อยโอกาส เช่น ถูกทารุณกรรม กำพร้า ถูกทอดทิ้ง ครอบครัวแตกแยก และยากจน               มาอยู่ประจำกินนอนและรับการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น มีจำนวนรวม 85 คน ณ ถ.ลาดหญ้า-ศรีสวัสดิ์ ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ 21

Aum Gimji

21/01/2020
1 2 5