โครงการส่งเสริมการออม เนื่องในวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2563

สหกรณ์ฯ ขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกสหกรณ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำกัด ร่วมส่งเสริมการออม เนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2563 และร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วม 1. กิจกรรมงานเดิน – วิ่ง การกุศล (มีค่าลงทะเบียนพร้อมรับเสื้อและเหรียญที่ระลึก) ณ บริเวณลานทะเลสาบเมืองทองธานี – สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดนนทบุรี- ลานทะเลสาบเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี **รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ และ 2. กิจกรรมงานสัมมนาเนื่องในวันออมแห่งชาติ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคาร IMPACT Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบรี

สมาชิกที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่

Blog Attachment