หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำกัด

กิจกรรมเพื่อสังคม

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำกัด ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อนำไปจัดซื้ออาหาร และมอบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ช่วยเหลือเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ณ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำกัด จะนำไปมอบ ในวันอาทิต์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. เปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ อาคาร 2 ชั้น 1สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.02-244-5470,5471 ท่านที่ร่วมบริจาคเงินจะได้รับใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี สิ่งของที่ทางโรงเรียนฯ มีความต้องการ ได้แก่ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป (แพมเพิส) สำหรับเด็ก (เด็กเล็ก) และผู้ใหญ่ (เด็กโต) แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แป้งเด็ก สบู่ก้อน สบู่เหลว ข้าวสาร ไข่ไก่ เครื่องปรุงต่าง ๆ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ […]

totoyelle2537

27/09/2022

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชุดที่ 22 ครั้งที่ 8/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ครั้งที่ 8/2565 โดยมีวาระเรื่องรายงานการรับเงินฝากเปรียบเทียบ เรื่องรายงานการลาออกของสมาชิก เรื่องรายงานการอนุมัติเงินกู้สามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 21 กันยายน 2565 เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ 567

totoyelle2537

27/09/2022

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ครั้งที่ 3/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 เมษายน 2565 เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ 488

totoyelle2537

22/04/2022