การเปิดบัญชี

สมาชิกสหกรณ์ที่มีความประสงค์จะขอเปิดเงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากประจำ  สามารถเปิดบัญชีได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ  ได้ด้วยตนเอง 

ขั้นต่ำการเปิดบัญชี
– ออมทรัพย์ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) 
– เงินฝากประจำ 500 บาท (ห้าร้อยบาท)

เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เจ้าหน้าที่จะมอบสมุดเงินฝากให้กับสมาชิก เพื่อใช้การรับบริการ ฝาก – ถอน เงินของสหกรณ์ในทุกครั้ง ตาม ในวันและเวลาทำการ