กิจกรรมเพื่อสังคม

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำกัด ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อนำไปจัดซื้ออาหาร และมอบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ช่วยเหลือเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ณ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

โดยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำกัด จะนำไปมอบ ในวันอาทิต์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น.

เปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ อาคาร 2 ชั้น 1
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.02-244-5470,5471

ท่านที่ร่วมบริจาคเงินจะได้รับใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี

สิ่งของที่ทางโรงเรียนฯ มีความต้องการ ได้แก่ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป (แพมเพิส) สำหรับเด็ก (เด็กเล็ก) และผู้ใหญ่ (เด็กโต) แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แป้งเด็ก สบู่ก้อน สบู่เหลว ข้าวสาร ไข่ไก่ เครื่องปรุงต่าง ๆ